Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Bachelors Pensum

Dette kursus giver eleverne et solidt fundament for blockchain-teknologien ved at give et 360-graders overblik over dens udviklingsrejse, nøglebegreber, standarder, teknologiske byggeklodser, anvendelsestilfælde og eksempler fra den virkelige verden. Bachelor-kursuspensummet tager ca. 30 timer at gennemføre (kun medregnet de nødvendige materialer). Dette omfatter de meget foreslåede studieaktivitetsmaterialer i kapitel fem i facilitatorens vejledning, der er markeret som obligatoriske) og bachelorens pensum, herunder de videoer og podcasts, der henvises til i selve pensummet som grundlaget for kurset. Bachelorstudievejen er rettet mod studerende, der ønsker at lære om den forretningsmæssigt vinklede side af blockchain-teknologien.

Blockchain-teknologien er ved at ankomme til kernen af den måde, hvorpå virksomheder fungerer og er indrettet. Dette kursus giver ledelses- og forretningsstuderende i bacheloruddannelsen et omfattende overblik over blockchain-teknologi og kryptovalutaer. Emnerne omfatter bl.a. blockchain-teknologiens historie og digitale penge med fokus på Bitcoin og Ethereum. Forskellige anvendelsesområder for blockchain som teknologi, såsom finansielle og industrielle use cases, vil blive dækket. Det juridiske og lovgivningsmæssige landskab vil blive undersøgt, og de studerende vil blive introduceret til de grundlæggende principper for programmering af intelligente kontrakter. Da blockchain-løsninger adskiller sig meget fra tidligere metoder til datalagring og transaktionsbehandling, er det afgørende for studerende i det 21. århundrede at forstå, hvordan denne nye teknologi fungerer i forhold til tidligere tiders teknologier.

De foreslåede læringsaktiviteter og frivillige undersøgelser, der er anført i facilitatorens vejledning, skal ses som frivillige tilføjelser, som vælges af facilitatoren eller de studerende, og er hverken specifikke for master- eller bacheloruddannelsen.

Resources are available under the Creative Commons license CC BY-NC-SA

Facilitators Guide

© 2024 Generation Blockchain. All rights reserved.
menuchevron-down